O'Talent | Portfolio Categories otalent
110
archive,tax-portfolio_category,term-otalent,term-110,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.5.1,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Wie?

O’Talent is de meest innovatieve oplossing voor de huidige onvoorspelbare arbeidsmarkt!

Na een bezoek aan O’Talent Achterhoek krijg je een helder en nauwkeurig beeld van je eigen talenten, passies en ambities.

Dat leidt tot zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfregie. Je praat er met anderen over en het levert stevig houvast voor het zetten van een volgende stap in je werk of opleiding!

O’Talent opent de deuren voor:

  • Scholieren die een studie willen kiezen
  • Studenten die een toekomstbestendige specialisatie zoeken
  • Schoolverlaters die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt
  • Werkzoekenden die weer aan de slag willen
  • Werkenden die zich afvragen of hun talenten optimaal worden benut
  • Ouderen die op zoek zijn naar passende maatschappelijke activiteiten

Wat?

O’Talent is een attractieve en interactieve beleefomgeving, waarin deelnemers hun eigen talenten en ambities ontdekken en onder woorden brengen. Dit leidt tot zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfregie.
De bezoeker maakt in uiteenlopende speelse omstandigheden (van ‘gamecarrousel’ en ‘4D theater’ tot ‘white lounge’ en ‘darkride’) talloze associatieve en onbewuste keuzes. De software van de games is adaptief en zodoende volledig afgestemd op iemands leeftijd, niveau en ervaring.
Tussentijds spiegelt de bezoeker zijn belevenissen met zijn buddy: bijvoorbeeld een vriend, ouder, collega of coach. Na verloop van tijd krijgt de bezoeker een spiegel voorgehouden in de vorm van een Talentwijzer en een ‘rondvlucht’ boven bijpassende studies en/of werksituaties.
In een studio geeft hij/zij ten slotte een interview, om in eigen woorden te vertellen wat hij/zij ontdekt en geleerd heeft.
Deze zelfanalyse en dit zelfadvies worden vastgelegd in beeld en geluid. Data waar de bezoeker zelf veel mee kan, maar juist ook de opleidingsinstituten en de bedrijven.

Waar?

O’Talent wordt als eerste gerealiseerd in de Achterhoek, in het DRU Industriepark in Ulft.
Waarom juist in de Achterhoek? De Achterhoek kan alleen overleven door de talenten van de mensen en (maak)bedrijven die we hier hebben. De trends laten zien dat de bevolking veroudert en de jeugd wegtrekt (aangeduid met het begrip ‘krimp’) zodat de groei van de bedrijvigheid hiermee wordt belemmerd. De talloze projecten om vraag en aanbod van werk te matchen kunnen nu gebruik maken van de ‘ware’ talenten van mensen en de talenteigenschappen van werk! Talenteigenschappen ontdekken en toepassen helpt direct de vastgelopen arbeidsmarkt te dynamiseren!

Wanneer?

O’Talent Achterhoek opent begin 2018.

Arbeidsmarkt

Doel is een bijdrage  leveren aan het stimuleren van de regionale economie en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de Achterhoek in het bijzonder.  Elke sector in de Achterhoek zal de komende jaren continu veranderen door innovaties en een steeds veranderende vraag.

De regionale arbeidsmarkt in de Achterhoek kan alleen voortbestaan als die verandering wordt omarmd en innovatie wordt gestimuleerd.Verandering en innovatie komen uit mensen, in een succesvolle economie staat de mens centraal. De enige constante in een onvoorspelbare arbeidsmarkt is de mens met zijn passies en talenten. Wie inzicht heeft in zijn passies en talenten, krijgt vertrouwen in zichzelf en neemt zelf de regie om deze op de juiste plaats in te zetten. Door jongeren en volwassenen te helpen het beste uit zichzelf naar boven te halen en in te zetten in de regionale economie, kan de Achterhoek talent aan zich binden en flexibel inspelen op veranderende marktomstandigheden.

Talent Experience Achterhoek  is een nieuw arbeidsmarktinstrument om de transitie naar een toekomstbestendige Achterhoek beter te faciliteren. Talent Experience Achterhoek is een speelse en interactieve omgeving waarin jongeren en volwassenen hun passies en talenten 1) Zelf ervaren en ontdekken 2) Zelf leren koppelen aan relevante studies en opleidingen  en 3) Zelf leren inzetten in kansrijke arbeidssituaties.

Onderwijs

Hoe moet het onderwijs inspelen op de continu veranderende arbeidsmarkt? Over tien jaar bestaat de Top 10 van beroepen uit beroepen die vandaag nog niet bestaan. Waar moeten we onze jongeren dan voor opleiden? Welke studie moeten ze kiezen? Over tien jaar is elke branche en sector onherkenbaar veranderd door innovaties en een steeds veranderende vraag. Hoe spelen bedrijven daar op in en welke mensen hebben ze daarvoor nodig? Innovatie komt uit mensen, niet uit beleid. Dat impliceert dat we het beste uit de mensen moeten halen, door hun potentiële talenten, passies en ambities maximaal tot ontwikkeling te brengen. Dat werkt het best als iemand een goed beeld heeft van zich zelf, zodat hij gemotiveerd is dat te leren wat hem toekomst biedt.

O’Talent draagt er aan bij dat een jongeren de studie kiest die bij hem past, zodat intake gesprekken effectiever worden en de uitval in het eerste jaar drastisch wordt beperkt.

Overheid

De arbeidsmarkt is op drift. Niemand weet precies welk werk, welke banen, wat voor soort bedrijven er gaan ontstaan en zich ontwikkelen naar nieuwe vormen van werk. Die trend past bij een snel veranderende wereld met veel onzekere factoren. Maar we weten wel dat de traditionele arbeidsmarkt in versneld tempo vervreemdt van deze ontwikkelingen. Gelukkig lopen we enerzijds aan tegen nieuwe vragen naar nieuw soort werk, echter anderzijds botst die met de klassieke regels en kennis over functies, jobs, opleidingen en wetgeving. De relatie tussen aanbod en vraag loopt vast.

Over tien jaar bestaat de Top 10 van beroepen uit beroepen die vandaag nog niet bestaan. Waar moeten we onze jongeren dan voor opleiden? Welke studie moeten ze kiezen? Over tien jaar is elke branche en sector onherkenbaar veranderd door innovaties en een steeds veranderende vraag. Hoe spelen bedrijven daar op in en welke mensen hebben ze daarvoor nodig? Innovatie komt uit mensen, niet uit beleid. Overheidsbeleid moet innovatie faciliteren door mensen hun talent te laten ontdekken en hen te stimuleren deze op de juiste plaats in te zetten.

Bedrijfsleven

Wat doet O’Talent voor bedrijven? Om het werkzoekend (en talen biedend) individu en de markt optimaal te matchen is het van belang om bedrijven en sectoren zodanig te equiperen dat zij de benodigde talenten en passies voor hun vacatures moeiteloos kunnen traceren en vervolgens duurzame koppelingen kunnen maken. Daarvoor is het O’Talent Inspiratie Centrum! Kier er voor individuen te (stimu)leren hun talenten en passies effectief in te zetten, daar waar ruimte is op de arbeidsmarkt en waar economische behoeftes zijn, nu en straks.

Jongeren

Na een bezoek aan O’Talent Achterhoek hebben jongeren een helder beeld van hun eigen talenten, passies en ambities.

Dat kunnen zij zelf onder woorden brengen. Dat leidt tot zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfregie.

Ze gaan er met anderen over praten en hebben houvast voor het maken van keuzes voor studierichting en beroep.

Werkenden

Na een bezoek aan O’Talent Achterhoek hebben werkenden een helder beeld van hun eigen talenten, passies en ambities. Deze kunnen zij zelf onder woorden brengen. Dat leidt tot zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfregie. Ze kunnen er met anderen over spreken en hebben houvast voor het zetten van een volgende stap in hun loopbaan.